ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η δομή για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη έχει συγκροτηθεί υπό τον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη, προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συντονίσει δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας. 

Ζητάμε από τους πολίτες να μας αποστείλουν θέματα τα οποία βρίσκουν μπροστά τους, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων. 
Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες  παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Τα θέματα που καταγράφονται ταξινομούνται κυρίως στις παρακάτω ομάδες:
 
  • Ατομικά ή αυτά που απασχολούν μικρές ή μεγάλες ομάδες πολιτων.
  • Αυτά που επιλύονται με συνεχή και επίμονο συντονισμό και παρακολούθηση των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Αυτά που αφορούν κακοδιοίκηση και διαφθορά.
  • Αυτά που χρειάζονται κανονιστικές ρυθμίσεις, αποφάσεις οργάνων κλπ.
  • Αυτά που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις.