Εφημερίδα των Συντακτών: Αντίδοτο στη γραφειοκρατία η “Καθημερινότητα”