Σε ΦΕΚ η κύρωση των ΠΝΠ για ειδικό λογαριασμό, έκτακτα μέτρα και επείγοντα μέτρα για στήριξη πυρόπληκτων

Σε ΦΕΚ η κύρωση των ΠΝΠ για ειδικό λογαριασμό, έκτακτα μέτρα και επείγοντα μέτρα για στήριξη πυρόπληκτων

Κύρωση β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 149) και άλλες διατάξεις.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:
https://docdro.id/KAJlKtj