Δημοσιεύτηκαν 2 νέες Υπ. Αποφάσεις για επιδότηση ενοικίου και αποζημίωση αποκατάστασης ζημιών που αφορούν πληγέντες από πυρκαγιές

Δημοσιεύτηκαν 2 νέες Υπ. Αποφάσεις για επιδότηση ενοικίου και αποζημίωση αποκατάστασης ζημιών που αφορούν πληγέντες από πυρκαγιές

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που περιλαμβάνει το συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:

«Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

Η Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει προηγούμενα κενά και να καθορίσει ευνοϊκότερους όρους σχετικά με την αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών και την επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

 

Δημοσιεύτηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η οποία έρχεται να συμπληρώσει και τροποποιήσει την με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα:

«Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής».

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει ευνοϊκότερους όρους για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις εδώ:

https://docdro.id/vTbT06r