Έμπρακτη συνδρομή του ΕΤΕΑΝ στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Έμπρακτη συνδρομή του ΕΤΕΑΝ στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης και ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) απέστειλε στις 18.9.2018 επιστολή προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος όπου σημειώνει τη διάθεση συνδρομής του στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Για το σκοπό αυτό η ΕΤΕΑΝ ΑΕ , υπενθυμίζει και γνωστοποιεί και εγγράφως στα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ότι, παρέχεται η δυνατότητα ρυθμίσεων επί των χρηματοδοτήσεων που έχουν παρασχεθεί σε πληγείσες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ρυθμίσεων που περιγράφεται στις συμφωνίες συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα.