Πραγματικά Νέα: Ιστορίες … γραφειοκρατικής τρέλας! Ποιες υποθέσεις κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ομάδα Καθημερινότητας

Πραγματικά Νέα: Ιστορίες … γραφειοκρατικής τρέλας! Ποιες υποθέσεις κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ομάδα Καθημερινότητας

Εκτενές αφιέρωμα στη λειτουργία της δομής της Καθημερινότητας, από το σημερινό κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας REAL NEWS