ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

  1. Η υποβολή θεμάτων στη Δομή της Καθημερινότητας γίνεται πρωτίστως μέσω της φόρμας που υπάρχει εδώ.
  2. Σε περίπτωση που επιλέξετε να υποβάλετε το θέμα σας είτε με μέιλ στο kathimerinotita@ypep.gr είτε με φαξ στο 210-3385109 είτε με ταχυδρομική επιστολή στη Δ/νση Βασιλίσσης Σοφίας 15, τκ. 10674 Αθήνα, Γραφείο Υπ. Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη, Υπηρεσία Καθημερινότητας,
    θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε την παρακάτω ρητή σας συγκατάθεση:
“Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης της Δομής της Καθημερινότητας όπως καταγράφονται στο www.kathimerinotita.gov.gr. Παρέχω ρητά την συγκατάθεσή  μου για τη συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πλατφόρμας , σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και τον ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Δηλώνω, επίσης, ότι ενημερώθηκα για την ύπαρξη δικαιώματος ανάκλησης της ως άνω χορηγηθείσας συγκατάθεσής μου. “

Σε περίπτωση που δεν δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση η Δομή της Καθημερινότητας δεν θα καταχωρήσει το αίτημα σας και δεν θα προβεί σε καμία επεξεργασία του θέματος που αποστείλατε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


210 33.85.100

210 33.85.109


kathimerinotita@ypep.gr


Η σελίδα μας στο facebook.