Τι σημαίνει "Καθημερινότητα"

Η καθημερινότητα του πολίτη επηρεάζεται καθοριστικά από σειρά σχέσεων στις οποίες κομβικό ρόλο παίζει το κράτος και ο διοικητικός του μηχανισμός. Αφορά ζητήματα όπως, για παράδειγμα, η σχέση με τις εφορίες, με το σχολείο, με τις πολεοδομίες, με τα ασφαλιστικά ταμεία, με το σύστημα υγείας.

Η κυβέρνηση δημιούργησε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για θέματα καθημερινότητας που θα αναλάβει την στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά ένας Υπουργός Επικρατείας επιφορτίζεται με το καθήκον της συγκέντρωσης και αξιολόγησης θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σκοπός

  • Δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης
  • Καταγραφή των θεμάτων καθημερινότητας που απασχολούν τον πολίτη
  • Αξιολόγηση και κατηγοριοποίησή τους
  • Συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων για την επίλυσή τους
  • Ανάληψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών σε θέματα ποιότητας ζωής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μήνυμα του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, Αλέξανδρου Φλαμπουράρη:

“Το εγχείρημα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ θα επιδιώξει να μετατρέψει την απρόσωπη σχέση της κρατικής/δημόσιας λειτουργίας με τους κατοίκους αυτής της χώρας, ειδικά τους πιο αδύναμους, σε προσωπική σχέση τέτοια, που απαιτεί σεβασμό, φροντίδα, αλληλεγγύη, λογική και ιεραρχήσεις, κυρίως απαιτεί καίριες και άμεσες παρεμβάσεις και σε όλα τα επίπεδα.

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ δεν έρχεται να πάρει τη δουλειά των «παρατηρητηρίων» και των «Συνηγόρων», θεσμοί που, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους. Ούτε να κάνει τη δουλειά των Υπουργείων ή να υποκαταστήσει δημόσιες υπηρεσίες.

 

Σκοπεύει να εισπράξει χωρίς διαμεσολάβηση πολυδαίδαλων διαδικασιών και γραφειοκρατίας τα προβλήματα των ανθρώπων. Να τα επεξεργαστεί και να τα ιεραρχήσει. Και να απαιτήσει άμεσες λύσεις.

 

Οι άνθρωποι της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, με πάθος, πρωτοβουλίες και επιμονή στη λύση των προβλημάτων:

  • Θα ακούσουν πραγματικά την κοινωνία.
  • Θα στρατευτούν στο πλευρό κάθε δημιουργικής δημόσιας λειτουργίας.
  • Θα γίνουν ο «εφιάλτης» των ανάλγητων.

Οι άνθρωποι της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ δεν υποτιμούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Δεν πιστεύουν ότι τίποτα δεν αλλάζει.

Και θα το αποδείξουν.”

Α. Φλαμπουράρης